Як проводиться розрахунок собівартості послуги: приклад розрахунку. Собівартість послуги

Собівартість є важливим показником, у грошовій формі відображають фактичні витрати на випуск продукції, надання послуги і реалізацію кінцевого результату. З допомогою собівартості можна розрахувати ціну одиниці товару. Показник формується в умовах конкретного виробництва і відображає індивідуальні витрати, технологічні умови. Для кожної галузі існує свій відпрацьований приклад розрахунку. Собівартість послуги дозволить скласти більш точне враження про значення показника для економічного обгрунтування ефективності, визначення рентабельності.

Показник собівартості в плануванні і зниження витрат

Для розширення рамок виробництва, підвищення виплат інженерно-технічного персоналу і робітникам дуже важливо здійснювати економію коштів. У результаті виходить значне зниження собівартості виробництва, що впливає на підвищення накопичень для збільшення виробничих потужностей і зростання добробуту працівників підприємства.

пример расчета себестоимость услуги

Не можна переоцінити роль бухгалтерського обліку, що виробляє на певному етапі калькулювання продукції. Спеціальна методика розрахунку собівартості послуг дозволить своєчасно подбати про запровадження відповідних заходів для зменшення витрат виробництва, виявити неефективне і нецільове використання матеріальних ресурсів.

Види собівартості

При здійсненні планування і проведення аналізу витрат на випуск різних видів кінцевої продукції або послуги застосовуються оціночні показники собівартості:

 • планова;
 • нормативна;
 • фактична.

Плановий показник розраховується на основі прогнозованих обсягів випуску, при цьому застосовуються економічні норми і правила. Планові нормативи отримують, якщо проведено розрахунок собівартості послуг підприємства, що враховує майбутні значення граничної величини витрат на виробництво різних видів продукції.

Нормативний показник отримують, якщо методи розрахунку собівартості послуг при виготовленні товару включають в себе обов’язкове застосування діючих нормативів на конкретному підприємстві, затверджених керівництвом кошторисів. У розрахунку використовують норми на сировинний витрата, а визначення розміру заробітної плати відбувається з урахуванням усталених розцінок на окремі роботи.

расчет себестоимости услуги пример

Фактичні звітні показники виявляють на основі інформації бухгалтерського обліку після закінчення звітного строку і після закінчення виробничого циклу, як визначає приклад розрахунку. Собівартість послуги включає в себе фактичні витрати на випуск товару або виконаної роботи. Саме цей вид собівартості є основою при проведенні економічного аудиту, планування майбутніх коротких чи довготривалих періодів виробництва.

Калькуляція

Під калькулюванням розуміють взаємодію вибраних прийомів і способів, що дозволяють розрахувати вартість одиниці товару, послуги або роботи. Калькуляція являє собою розрахунок собівартості послуги. Приклад її складання дозволяє показати, як отримати ціну багатьох незалежних об’єктів обліку. Калькуляція робиться для грошової оцінки всіх складових загальної бухгалтерії на підприємстві.

Калькулювання є основою для розрахунку цін на одиницю виробу з урахуванням витрати на її виробництво. На кожному підприємстві, виходячи зі специфіки виробництва, прийняті одиниці товару, що підлягають калькулюванню. Це можуть бути 1 штука, 1 метр, іноді за одиницю приймаються десятки або сотні деталей, якщо вони випускаються за один цикл.

Види калькуляційних статей

У кожній конкретній калькуляції відображені особливості виробництва, але загальними у всіх випадках є певні статті, за якими проводиться розрахунок собівартості різних послуг:

 • матеріали, сировина, комплектуючі деталі, кріпильні елементи;
 • паливо та енергетичні ресурси, що використовуються при виконанні технологічного циклу;
 • розмір зарплати зайнятих на виробництві робітників;
 • податки на заробітну плату виробничих працівників;
 • витрати на організацію спільного виробництва;
 • інші витрати на випуск продукції;
 • приватні і комерційні витрати.

Об’єкт калькуляції

За допомогою калькулювання визначається ціна послуги, як показує приклад розрахунку. Собівартість послуги вираховується в залежності від фактичної ціни на якийсь вибраний продукт виробництва. При цьому визначається не тільки вартість кінцевого товару, але і можуть розраховуватися витрати на початкові, проміжні цикли, а також технологічні фази.

расчет себестоимости медицинских услуг на примере

В інших випадках об’єктом калькуляції є вироблена підприємством продукція на різній стадії виробництва, виготовлена в різних цехах і підрозділах, або готові роботи, послуги, товари.

Складові бухгалтерського документа

Розрахунок собівартості послуги, приклад якого для деяких областей наведено нижче, містить певні дані об’єктів калькуляції:

 • Товари та роботи допоміжних цехів, які використовуються на потреби основного виробництва.
 • Проміжні напівфабрикати основних підрозділів, що застосовуються на кінцевих виробничих етапах.
 • Товари окремих цехів для визначення економічних результатів.
 • Випуск партії продукції, що визначається конкретними умовами або проміжком часу.
 • Одиниці напівфабрикату, що продається іншим підприємствам.
 • Одиниці готового товару, призначеного для продажу на ринку.

Схема складання калькуляції

Спираючись на загальноприйняту схему складання калькуляції, вносять дані в електронні таблиці. По такому ж порядку роблять розрахунок собівартості послуги. Приклад – Excel – електронна розрахункова програма, яка як не можна краще підходить для визначення собівартості одиниці продукції.

Повернення відходів виробництва у грошовому еквіваленті вважається за відсотками від загальної суми використаних матеріалів і складових. Число відсотків визначається економічним обґрунтуванням виробництва за попередні періоди. Щоб з’ясувати суму витрат на виплату додаткової зарплати, беруть основну оплату праці і вираховують відсоток (при зарплаті понад 200 тисяч рублів шуканий розмір складе 10%, менш 200 000 – підніме суму до 15%).

себестоимость услуг формула расчета

При розрахунку нарахувань на зарплату не враховують додаткові 10%, введені з 2015 року. Включаються 30% від загального розміру додаткової та основної зарплати. Обслуговування виробничого обладнання вважають в розмірі 5% від розміру основної оплати праці. Розмір загальногосподарських витрат становить 9% від усередненої зарплати. Загальновиробничі показники витрат приймають у розмірі 18% від суми (25% основної зарплати і 75% додаткової).

Виробнича собівартість розраховується у сумі перерахованих вище витрат та нарахувань, з неї віднімається тільки розмір повернутих на склад відходів.

Невиробничі витрати вважають в розмірі 3% від собівартості виробництва. Додаванням до собівартості отриманих витрат є собівартість послуг. Формула розрахунку буде неповною, якщо не буде врахована прибуток, який визначається у відсотках від загальної собівартості. Для розрахунку оптової ціни складають прибуток виробника і повну собівартість, від отриманого показника визначається ПДВ.

Розрахунок собівартості транспортної послуги

Щоб вигідно скористатися послугами транспортного підприємства або фірми, компанії-наймачеві потрібно мати інформацію про собівартість 1 машино-години механізму.

расчет себестоимости на услуги бани

Цей показник в кінцевому підсумку визначає собівартість послуг. Формула розрахунку враховує наступні критерії:

 • вартість транспорту при постановці його на баланс;
 • розмір відрахувань на амортизацію механізму;
 • витрати на планові і раптові ремонти, обслуговування та проведення діагностики;
 • вартість мастильних і паливних матеріалів;
 • розмір заробітної плати машиніста або водія у урахуванням належних відрахувань;
 • розмір накладних витрат.

Приклад розрахунку вартості однієї машино-години

Далі розраховується собівартість машино-години і наводиться приклад розрахунку. Собівартість послуги визначається так:

 • первісна вартість автокрана – 9,9 млн. руб.;
 • термін використання – 59 місяців;
 • середня кількість робочих годин за місяць – 164;
 • затверджена норма витрат на техобслуговування – 20%;
 • витрата палива за 1 машино-годину – 13,9 л;
 • тарифна розцінка на оплату роботи – 145 рублів в годину;
 • ціна 1 літра паливно-мастильних матеріалів – 35,0 руб.;
 • норма на 100 матеріалів – 2,1 л мастила;
 • ціна мастила – 155,6 руб.;
 • накладні витрати – 90% від фонду зарплати.

Вираховується вартість палива і мастильних матеріалів за вказаними нормами і цінами, додається сума оплати за розцінками і накладні витрати. Отримана сума ділиться на відпрацьований час для визначення вартості машино-години.

Приблизний розрахунок на послуги лазні

Розрахунок собівартості на послуги лазні проводиться на прикладі одного закладу, в якому містяться 45 відвідувачів. Плановий прихід клієнтів за рік розраховується з кількості 5 600 осіб. Прямі витрати містять зарплату в розмірі 825,2 тисяч рублів і нарахування на фонд оплати – 249 000, що в сумі складе 1074,2 тисяч.

Склад цехових банних витрат

Для визначення суми додаткових витрат на утримання цеху беруть (у тисячах рублів):

 • паливо (мазут) на 1100;
 • вода на 17,5;
 • витрачений електрика на 119,4;
 • оплата каналізації на 15,2;
 • загальногосподарські витрати на 101,2;
 • заходи з охорони праці – 14,2.

Загальна сума становить 1367,5 тисяч рублів.

методика расчета себестоимости услуг

Це приблизна калькуляція собівартості послуги. Приклад розрахунку продовжиться тим, що прямі і цехові витрати складаються, і виходить витрати коштів на утримання лазні в рік – 2441,7 тисяч рублів. Приблизно за такою схемою проводиться розрахунок собівартості перукарських послуг, приклад якого складається з тих же статей витрат, що і для лазні.

Собівартість послуг медичних установ

Технологія, за якою здійснюється розрахунок собівартості медичних послуг, на прикладі простого лікування в клініці амбулаторної наводиться нижче. Для цього використовують стандартні сформовані поняття, а саме: час виконання процедури, кількість медпрацівників, їх кваліфікація, фінансові витрати на необхідні ліки. Собівартість простий послуги в медичній галузі визначається складанням:

 • зарплати медичного працівника, що припадає на одну процедуру;
 • податкових нарахувань на цю суму;
 • прямих витрат на надання послуги (ліки, інвентар, перев’язувальний матеріал);
 • величини отриманих накладних витрат, высчитываемых за затвердженою методикою.

Щоб виконати розрахунок собівартості медичних послуг на прикладі складного лікування, необхідно дотримуватися певний порядок. В першу чергу складаються отримані вартості простих процедур, що входять до складу складного лікування, і на кожну з них складається окрема калькуляція.

расчет себестоимости услуг предприятия

Визначення собівартості цілого набору розраховується як закінчений випадок лікування. Для стаціонарних лікарень таким закінченим випадком є вилікуваний пацієнт. Амбулаторні установи та поліклініки, що виконують різні послуги (обстеження, процедури, масаж, курс ін’єкцій, аналізи фізіотерапія та ін).

Іноді потрібно розрахувати вартість цілого комплексу послуг, що включають у себе кілька складних і простих процедур. У такому випадку при розрахунку враховують вартість кожної послуги окремо, потім проводять їх складання.

На закінчення варто сказати, що розрахунок вартості послуги будь-якого установи або виробничого підприємства в обов’язковому порядку проводиться працівниками бухгалтерії. У зв’язку з підвищенням або зниженням ринкової вартості матеріалів, зміною порядку нарахування заробітної плати або умов оподаткування розрахунок повинен проводитися з урахуванням нових даних. Це потрібно для того, щоб підприємство змогло чітко визначити рентабельність своєї роботи, а клієнти або покупці отримали обґрунтовану вартість наданої їм послуги або придбаного товару.Читайте також

Будьте першими, щоб прокоментувати

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*